Pre sledovanie Live streamu doporučujeme použiť Internet explorer. | To watch Live stream, we recommend using Internet Explorer.
playerhere

6. zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

Časti :

Trnava VÚC

 

1. bod Kontrola plnenia uznesení zo 4. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva TTSK a z 5. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva TTSK

  
 

2. bod Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK na obdobie október 2014 – marec 2015

  
 

3. bod Predaj prebytočného nehnuteľného majetku na základe 18. kola obchodnej verejnej súťaže v rámci projektu : Optimalizácia využitia majetku TTSK

  
 

4. bod Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok 19. kola obchodnej verejnej súťaže v rámci projektu: Optimalizácia využitia majetku TTSK

  
 

5. bod Prevod spoluvlastníckeho podielu vo výške 10/16 k pozemku parc. č. 1704 o výmere 101 m2 v k. ú. Dunajská Streda kupujúcim Touati Elhadi a manž. Márii

  
 

6. bod Úprava križovatky v obci Čierny Brod – vysporiadanie majetkových vzťahov

  
 

7. bod Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná-Holice – prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v k.ú. Macov

  
 

8. bod Prevod telesa rozšírenej časti cesty č. III/0622 v k.ú. Sládkovičovo do vlastníctva TTSK

  
 

9. bod Návrh na schválenie Partnerskej dohody medzi Regionalentwicklung Vorarlberg eGen, Rakúsko ako vedúcim partnerom projektu a Trnavským samosprávnym krajom ako jedným z partnerov projektu Ukážka energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zd

  
 

10. bod Návrh na zrušenie uznesení Zastupiteľstva TTSK týkajúcich sa projektov EÚ

  
 

11. bod Oceňovanie najvýznamnejších osobností a kolektívov TTSK

  
 

12. bod Informácie predsedu

  
 

12. bod Pokračovanie (1)

  
 

12. bod Pokračovanie (2)

  
 

12. bod Pokračovanie (3)

  
 

13. Záver

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.09.2014 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda, MsZ- orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda


 
24.09.2014 | 16:30 SR PRIAMY PRENOS
BRATISLAVA MsZ

Zasadnutie MsZ Bratislavy


 
25.09.2014 | 08:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie MsZ Bratislavy
25.09.2014 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
26.09.2014 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Slovak Junior Open 2014 - Trnava

squash-ovy turnaj

26.09.2014 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
PIEŠŤANY, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
27.09.2014 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Slovak Junior Open 2014 - Trnava

squash-ovy turnaj


 
02.10.2014 | 18:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťaské Čajky - CMB Győr

Basketbalový prípravný zápas žien

Download VLC for iOS (iPhone, iPad)
Download VLC for Android

Kategórie videií:
 
Web Statistics